Duyurular

...

2019-2020 Güz Dönemi İntörn Veteriner Hekim Grup Listesi

İntörn Veteriner Hekim Grup Listesi;

Detaylı Bilgi : https://veteriner.cu.edu.tr/storage/2019-2020%20G%C3%BCz%20Yar%C4%B1y%C4%B1l%C4%B1%20E%C4%9Fitim%20%C3%96%C4%9Fretim%20Programlar%C4%B1/2019_%C4%B0nt%C3%B6rn_Grup_Listesi.pdf