Fakülte Misyonu

Veteriner hekimlik alanındaki sorunları öngören, çevreye ve hayvan haklarına saygılı, hayvan refahını gözeten, akademik ve mesleki anlamda yeterli, gelişime açık, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, topluma öncü olabilme yeteneğine sahip çağdaş veteriner hekimler yetiştirmek.