Staj İşlemleri

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi öğrencilerimizin yaz stajı ile ilgili gerekli evrakları ekler halinde sunulmuştur.

 

Öğrencilerimizin, staj işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için;

1- Öğrencilerimizin ihtiyaç duyacakları bütün evraklar ektedir, lütfen dosyaları indirip çıktılarını alınız,

2- Staj takviminde belirtilen tarihler dahilinde staj işlemlerinizi tamamlayınız,

3- Staj döneminde devamsızlığı sebebiyle telafi yapacak öğrencilerimizin durumlarını, normal staj süresi bitimlerinin ardından en geç 1 hafta içinde Ç.Ü. Ceyhan Veteriner Fakültesi Öğrenci İşleri Sorumlusu'na bildirmek zorundadır.

EKLER:

1. Veteriner Staj Başvuru ve Kabul Formu

2. Veteriner Staj Defteri

3. Veteriner Staj Değerlendirme Formu

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi Yaz Stajı Yönergesi

Staj Takvimi 2021