Tarihçe

Fakültemiz, Çukurova Üniversitesi bünyesinde Millî Eğitim Bakanlığı’nın teklifi üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nun 12.11.2012 tarihli kararı ile kurulmuştur.