Ders Geçme Notu Hk. Fakülte Kurul Kararı

Ders geçme notu hakkında fakülte yönetim kurulu kararı için tıklayınız.