Fakülte Kurulu

                     Fakülte Kurulu

Bölüm/Anabilim Dalı

Başkan

Prof.Dr. Mehmet ÇELİK

Dekan

Üye

Prof.Dr. Mahmut Ali GÖKÇE

Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof.Dr. Ladine ÇELİK

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof.Dr. Mehmet HALIGÜR

Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Öğretim Üyesi

Üye

Doç.Dr. Petek Piner BENLİ

Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Öğretim Üyesi

Üye

Doç.Dr. Ahmet AYDOĞAN

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Tülin GÜVEN GÖKMEN

Klinik Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi

Üye

Doç.Dr. Ayşe HALIGÜR

Temel Bilimler Bölüm Başkanı

Üye

Prof.Dr. Mehmet HALIGÜR

Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanı

Üye

Prof.Dr. Mahmut Ali GÖKÇE

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Başkanı

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Cenk ER

Klinik Bilimler Bölüm Başkanı

Üye

Dr.Öğr. Üyesi Hatice YAZGAN

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı