Amaç

Fakülte kuruluşunda tarıma dayalı bölge ekonomisine, hayvancılık alanında araştırma ve ıslah çalışmaları ile katkı sağlamanın yanı sıra, evcil hayvanların sağlıklı yetiştirilmesi, üretimi ve verimliliklerinin artırılması ile hastalıkların tanısı, tedavisi ve salgınların önlenmesi gibi pek çok alanda bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek ülke ve uluslararası nitelikli alan tecrübesi olan Veteriner Hekimler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.