Aday Öğrenci | Personel | Mezun | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
CEYHAN VETERİNER FAKÜLTESİ
Dış İlişkiler | EÖBS

 
  Fakültemiz Yönetim Personel Bölümler Bilgi-Belge Öğrenci İşleri İletişim  
 
  Amaç
  Tarihçe
  Fakülte Misyonu
  Fakülte Vizyonu
  Kuruluş ve Gelişme

> Fakültemiz  >  Kuruluş ve Gelişme        

CEYHAN  VETERİNER FAKÜLTESİ 2015 YILI GELİŞME RAPORU

Fakültenin Kuruluş Tarihi: 12.11.2012 

Kurucu Dekan: Prof.Dr.Fatih KÖKSAL
Dekan Vekili: Prof.Dr. Hasan Rüştü KUTLU - (Ekim 2014-Nisan 2015)


Akademik Yapılanma

Fakültemizde 5 bölüm, 20 anabilim dalı bulunması gerekmektedir. 2015 yılı Aralık ayı itibarı ile 9 anabilim dalında toplam 16 öğretim üyemiz ve ÖYP kapsamında 2 araştırma görevlimiz bulunmaktadır.

Veteriner Fakültelerinde bulunan bölüm ve bölümlere bağlı anabilim dalları ile 2015 yılı Aralık ayı itibari ile Fakültemizdeki mevcut akademik personel durumu.

Bölümler

Anabilim Dalları

AKADEMİK PERSONEL DURMU

Prof.Dr.

Doç.Dr.

Yrd.Doç.Dr.

Arş.Gör.

Temel Bilimler

Anatomi

-

1

1

-

Histoloji ve Embriyoloji

-

-

-

-

Fizyoloji

-

1

1

-

Biyokimya

-

-

-

-

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

-

-

-

-

Klinik 

Öncesi Bilimler

Parazitoloji

-

1

-

-

Mikrobiyoloji

-

-

1

-

Viroloji

-

-

1

-

Patoloji

-

 

2

 

-

-

Farmakoloji ve Toksikoloji

-

 

1

 

-

-

Klinik Bilimler

İç Hastalıkları

-

-

-

-

Doğum ve Jinekoloji

-

-

1

-

Cerrahi

-

-

1

2

Dölerme ve Suni Tohumlama

-

-

-

-

Zootekni
ve
Hayvan Besleme

Zootekni

 1

-

-

-

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

 1

-

-

-

Genetik

-

-

-

-

Biyoistatistik

-

-

-

-

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği

-

-

-

-

Gıda Hijyeni

         ve

 

Teknolojisi

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

 1

-

1

-

Toplam

3

6

7

2

 Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi
 Ziyaretçi Sayısı: 3451