Kuruluş ve Gelişme

CEYHAN  VETERİNER FAKÜLTESİ 2015 YILI GELİŞME RAPORU

Fakültenin Kuruluş Tarihi: 12.11.2012 

Kurucu Dekan: Prof.Dr.Fatih KÖKSAL
Dekan Vekili: Prof.Dr. Hasan Rüştü KUTLU - (Ekim 2014-Nisan 2015)


Akademik Yapılanma

Fakültemizde 5 bölüm, 20 anabilim dalı bulunması gerekmektedir. 2015 yılı Aralık ayı itibarı ile 9 anabilim dalında toplam 16 öğretim üyemiz ve ÖYP kapsamında 2 araştırma görevlimiz bulunmaktadır.

Veteriner Fakültelerinde bulunan bölüm ve bölümlere bağlı anabilim dalları ile 2015 yılı Aralık ayı itibari ile Fakültemizdeki mevcut akademik personel durumu.

Bölümler

Anabilim Dalları

AKADEMİK PERSONEL DURMU

Prof.Dr.

 Doç.Dr.

 Dr.Öğr.Üyesi

Arş.Gör.

Temel Bilimler

Anatomi

-

1

1

-

Histoloji ve Embriyoloji

-

-

-

-

Fizyoloji

-

1

1

 -

Biyokimya

-

-

-

-

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji

-

-

-

-

Klinik Öncesi Bilimler

Parazitoloji

-

1

 -

 -

Mikrobiyoloji

-

 -

1

 -

Viroloji

-

-

1

-

Patoloji

-

  2

-

-

Farmakoloji ve Toksikoloji

-

  1

-

-

Klinik Bilimler

İç Hastalıkları

-

 -

-

-

Doğum ve Jinekoloji

-

-

1

-

Cerrahi

-

-

1

2

Dölerme ve Suni Tohumlama

-

-

-

-

Zootekni ve Hayvan Besleme

Zootekni

 1

-

-

-

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları

 1

-

-

-

Genetik

-

-

-

-

Biyoistatistik

-

-

-

-

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği

-

-

-

-

Gıda Hijyeni vTeknolojisi

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi

 1

-

1

 -

Toplam

 6
 7
 2